بهمن ۱۵, ۱۳۹۸
استفاده از کاغذ صافی در فیلتراسیون گرم(hot filtration)

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration)، به منظور جداسازی مواد جامد از محلول های گرم به کار میرود. همان طور که میدانید، […]