بهمن ۲۹, ۱۳۹۸
استفاده از کاغذ صافی در فیلتراسیون مکشی (vacuum filtration)

فیلتراسیون مکشی (Vacuum Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون مکشی (Suction Filtration) یا فیلتراسیون خلاء (Vacuum Filtration)، یک روش تصفیه آزمایشگاهی است که با هدف جداسازی ماده جامد […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۸
استفاده از کاغذ صافی در فیلتراسیون گرم(hot filtration)

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration)، به منظور جداسازی مواد جامد از محلول های گرم به کار میرود. همان طور که میدانید، […]