فیلتر سرنگی سلولز استات (CA)

محصول جدید

تخلخل  0.22

مناسب برای محلول های آبی

تخلخل  0.45

مناسب برای محول های آبی حاوی ذرات میکروارگانیسم

جزئیات بیشتر

155,000 ریال

اطلاعات بیشتر

  •          ساخته شده از غشای سلولز استات
  •          خاصیت آب دوستی(جذب بالای آب)
  •          جذب پروتیین کم (مناسب برای آزمایشهایی که در آن حداکثر بازیابی پروتئین مد نظر است)
  •          شفاف سازی محلوهای بیولوژیک
  •          فیلتراسیون آنزیم ها
  •          مناسب برای کشت سلولی
  •          میزان جریان بالا
  •          ظرفیت بالای جذب ،مقاومت مکانیکی و استحکام بالا
  •          دارای منافذ هم اندازه و جریان یکنواخت
  •          مورد استفاده برای آزمایشگاه های آنالیز آب