فیلتر سرنگی سلولز استات (CA)

محصول جدید

تخلخل  0.22

مناسب برای محلول های آبی

تخلخل  0.45

مناسب برای محول های آبی حاوی ذرات میکروارگانیسم

جزییات بیشتر

155,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

  •          ساخته شده از غشای سلولز استات
  •          خاصیت آب دوستی(جذب بالای آب)
  •          جذب پروتیین کم (مناسب برای آزمایشهایی که در آن حداکثر بازیابی پروتئین مد نظر است)
  •          شفاف سازی محلوهای بیولوژیک
  •          فیلتراسیون آنزیم ها
  •          مناسب برای کشت سلولی
  •          میزان جریان بالا
  •          ظرفیت بالای جذب ،مقاومت مکانیکی و استحکام بالا
  •          دارای منافذ هم اندازه و جریان یکنواخت
  •          مورد استفاده برای آزمایشگاه های آنالیز آب