پتری دیش (پلیت شیشه ای) نرمکس پرتغال

محصول جدید

جنس شیشه سودا گلاس  (Soda-lime glass)

قابل اتوکلاو تا 140 درجه سانتی گراد 

موارد استفاده :

حمل و نگهداری نمونه بدون ورود آلودگی در آن 

خشک کردن نمونه در آون

آماده سازی و ساخت محیط کشت 

80,000 ریال