پیپت سرنگی کلاس B نرمکس پرتغال

محصول جدید

پیپت سرنگی (سرنگدار) از جوش دادن یک سرنگ شیشه ای با پیستون به یک پیپت مدرج ساخته میشود .

موارد استفاده :

برای برداشتن حجم های غیر استاندارد مثلا ۳ میلی متر یا حجم های ممیز دار مثل دو و نیم و غیره ....

1,070,000 ریال